Hezkuntza-proposamena

Hezkuntza-proposamena


Hezkuntza-helburuak
1 Elkartasunean eta kulturartekotasunean heztea
 • Ikasleak ohartaraztea zer egoeratan bizi diren errefuxiatuak eta zer kasutan urratzen diren giza eskubideak.
 • Elkartasunaren, lankidetzaren eta kulturartekotasunaren balioak zabaltzea.
2 Gazteak ahalduntzea
 • Haurrak eta gazteak gizarte-jarduerak antolatzeko gaitzea eta ekintza solidarioetan aktiboki parte har dezaten bultzatzea.
 • Taldeko lanerako, elkar-lankidetzarako eta lidergo demokratikorako gaitasunak gara daitezen sustatzea.
3 Komunitate-harremanak eraikitzea
 • Hainbat gizarte-eragileren arteko lankidetza sustatzea, helburu solidario bera erdiesteko.
 • Hezkuntza-komunitate osoarentzat den jaialdi inklusibo honetan parte hartuz belaunaldien arteko gizarte-kohesioa sortzea.
Hezkuntza-testuinguruak eta
-zikloak
 • Haur Hezkuntza
 • Lehen Hezkuntza
 • DBH
 • Batxilergoa eta heziketa-zikloak
 • Arte- eta musika-hezkuntza
 • Unibertsitateak
 • Hezkuntza ez-formala
Tenporizazioa
 • Sentsibilizazio-fasea:
  1-3 saio
 • Ekintza- eta lankidetza-fasea:
  3 saio
 • Hausnarketa-fasea: 1 saio
Hezkuntza-metodologiak
 • Ikaskuntza eta zerbitzu solidarioa (APS)
 • Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza (ABP)
 • Konpetentzietan oinarritutako Ikaskuntza
Ezagutza-arloak
 • Balio sozial eta zibikoak
 • Gizarte-zientziak
 • Hizkuntza eta literatura
 • Matematika
 • Arte- eta musika-hezkuntza
 • Arte eszenikoak
 • Ikus-entzunezko kultura
 • Ekitaldien ekoizpena
Funtsezko konpetentziak
 • KSZ: konpetentzia sozial eta zibikoak
 • EEEK: ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
 • KKA: kultura-kontzientzia eta -adierazpena
 • HKK: hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
 • KD: konpetentzia digitala
 • II: ikasten ikastea
 • MZOK: matematikarako konpetentzia, eta zientzia eta teknologiarako oinarrizko konpetentziak
CURRICULUMAREKIKO ELKARREKIKOTASUNA ETA ERRUBRIKA
 • Gida didaktikoan aurkituko dituzu proiektuan lantzen diren edukien eta hezkuntza-curriculumaren arteko elkarrekikotasuna, eta curriculuma ebaluatzeko errubrika-proposamena.

Ekimenaren diseinatzailea:


ACNUR

Erakunde laguntzaileak:


GSD educación

Hezkuntza-bazkidea:


EduXarxa